Ρύθμιση

Διευθέτηση

Αποτέλεσμα

  • Αποκατάσταση βλαβών υπολογιστών που κολλάνε από ιούς ή από
  •  αλλά θέματα. 
  • Αφαίρεσή διαφόρων ενοχλητικων μηνυματων από τα windows.
  • Ρύθμιση σύνδεσης ιντερνέτ και οικιακού δικτύου.
  • Ανάκτηση ή και αποκρυπτογράφηση  διεγραμμένων αρχείων
  • Αναλαμβάνουμε διακπερέωση του ζητηματος, άμεσα στο χώρο σας.
  • Παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης για λογισμικού και υλικού τύπου
  • στα συστήματα πληροφορικής

Hardware - Software